Henkilötietolain 10§ mukainen rekisteriseloste Kehontarinan kotisivuille ja asiakasrekisteriin sekä tietosuoja-asetusten mukainen informointi tiedon tallentamisesta.
 
 1. Rekisterinpitäjä
Yritys:                                 Kehontarina
Y-tunnus:                          3021756-9
Osoite:                               Kap Hornin katu 8 A
Postinumero:                   00220
Postitoimipaikka:            HELSINKI
Puhelinnumero:              +358 45 7833 2681
Sähköpostiosoite:            kehontarina@gmail.com
 1. Rekisteriasioita hoitava henkilö ja tietosuojavastaava
Yritys:                                 Kehontarina
Nimi:                                  Katriina Pohjola
 1. Rekisterin nimi:
Kehontarinan kotisivujen ja sähköpostin asiakastietojen rekisteri.
 1. Rekisterin käyttötarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon sekä kehittämiseen. Kehontarina kerää henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:
 • asiakassuhteiden ylläpitoon ja kehittämiseen
 • asiakastiedottamiseen
 • kävijätietojen seurantaan ja analysointiin
 • asiakaspalvelun ja asiakastyytyväisyyden mittaamiseen sekä kehittämiseen
 • palveluihin ilmoittautumisiin
 Rekisterinpitäjä voi myös lähettää markkinointi- ja tiedotusviestejä asiakkaalle, mikäli asiakas on sen sallinut.
 1. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella.
 1. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin talletetaan tai voidaan tallettaa asiakkaan nimi, sähköpostiosoite, kotiosoite ja puhelinnumero sekä lisäksi muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot.
 1. Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan asiakassuhteen jatkamiseksi ja asiakaspalvelun kehittämiseksi tai niin pitkään kuin laki edellyttää. Tiedot voidaan vaatia poistettavaksi, mikäli asiakas niin pyytää ja laki sen sallii.
 1. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja asiakkaalta itseltään hänen suostumuksellaan. Tiedot kerätään Kehontarinan kotisivuilta (Google Analytics ja WordPress-analytiikkatyökalujen avulla) sekä sähköpostista kehontarina@gmail.com. Tietoja voivat katsella vain Kehontarinan rekisteriasioita hoitava henkilö ja tietosuojavastaava.
 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansien osapuolien käyttöön tai EU:n / Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 1. Evästeiden (cookies) käyttö
Käytämme kotisivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Tämä mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystytään parantamaan sivujen sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.
 Mikäli kotisivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen.
 1. Rekisterin suojaus
Tietojen käyttöoikeus on vain rekisteriasioita hoitavalla henkilöllä. Kaikki tietojärjestelmissä käsitellyt tiedot suojataan asianmukaisesti ja tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Kaikkia tietoja käsitellään täysin luottamuksellisesti.
 1. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on tallennettu. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käytän suoramarkkinointi tms. tarkoituksessa sekä toimia henkilötietolain mukaisesti.
Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.